Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Gyrache Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową www.girache.eu  Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie. W celu zwiększenia przystępności Polityki Prywatności i Cookies termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a „Administrator” – „My”. Ponadto wprowadziliśmy śródtytuły które ułatwią Tobie wyszukanie interesujących Cię informacji. Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności należącą do spółki Gyrache Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stronę internetową girache.eu oraz wszystkie inne strony internetowe których jesteśmy właścicielem (dalej "Witryna" lub „Witryny”), a także aplikację mobilną GirApp.

Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej "RODO" lub "Rozporządzenie RODO".

Administrator Danych Osobowych

Gyrache spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zarejestrowana
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000791793, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Biuro spółki: ul. Kryształowa 10 lok. U2, 20-582 Lublin, Polska, NIP: 9462689696, REGON: 383690539 jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kontakt z nami jest możliwy również pod adresem shop@girache.eu

Inspektor Ochrony Danych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Gazeli Sadurskiej, z którą kontakt jest możliwy mailowo pod adresem shop@girache.eu lub telefonicznie pod numerem +48 665 111 132.

 

Dane osobowe, które zbieramy

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli chcesz korzystać z naszych usług jest ono niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. Gromadzimy informacje o tobie z różnych źródeł:

Informacje, które nam dostarczasz

Wymagamy od Ciebie podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i należycie wykonać zawartą z Tobą umowę:
a) adres e-mail 
b) imię (nickname) 
c) kim się czujesz (kobieta/mężczyzna/osoba niebinarna) 
d) wzrost 
e) rok urodzenia 
f) tryb życia (aktywny/umiarkowany/siedzący) 
g) opis dolegliwości (głowa/odcinek szyjny/kończyny górne/odcinek piersiowy/ kończyny dolne/ odcinek lędźwiowy) oraz skala bólu (1-10)  
h) wybór motywacji (pozbycie się bólu / wewnętrzny spokój / większa pewność siebie/ ładny wygląd/ poprawa samopoczucia/ wzmocnienie kręgosłupa) 
i) docelowy czas w poprawnej postawie
j) adres dostawy (tylko w przypadku zamówienia urządzenia) 
k) numer telefonu (tylko w przypadku zamówienia urządzenia)

W przypadku korzystania z newslettera:
a) adres e-mail b) imię (nie zawsze)
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych usług. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:
a) Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych.
b) Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.
c) Informacje, które udostępniasz w swoich postach: Możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze, lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.

Informacje, jakie zbieramy automatycznie

Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:
a) adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Platformy (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
b) adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
c) konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
d) wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie
e) czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
f) rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
g) rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
h) informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies
i) informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład - czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości majlowe.

Jak wykorzystujemy Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) Udostępniania Ci naszych Usług do korzystania przez Ciebie, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest ono niezbędne do zawarcia przez Nas z Tobą umowy i jej wykonania.
b) Zarządzania i usprawniania naszej działalności, przez co rozumiemy w szczególności zarządzanie i usprawnianie Witryny ulepszanie naszej oferty, wykrywanie nadużyć finansowych i innych oraz zapobieganie im podstawą prawną tego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes.
c) Personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumiemy personalizowanie adresowanych do Ciebie ofert i reklam widocznych w Witrynie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
d) Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
e) Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy Rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży.

Udostępnianie Twoich Danych

Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:
a) osobom, które współpracują z nami na podstawie umów cywilnoprawnych
b) dostawcom usług kurierskich i pocztowych c) dostawcom usług płatności elektronicznych
d) dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
e) dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę
f) dostawcom usług księgowych
g) innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:
a) jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub dla celów wymiaru sprawiedliwości;
b) jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom);
c) w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności przedsiębiorstwa (lub jego części) np. w związku z przejęciem lub fuzją.
Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.

Twoje prawa

Posiadasz prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych
b) prawo ich sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych
f) cofnięcia zgody (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych opartego naszym prawnie uzasadnionym interesie, w tym profilowania. W razie wniesienia przez Ciebie sprzeciwu nie wolno będzie nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub będziemy w stanie wykazać podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już nam przetwarzać do takich celów.

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa. Lista organów nadzorczych dostępna jest pod linkiem.

Międzynarodowe Transfery Danych
Okres przechowywania danych
Małoletni

Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia, ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby w wieku poniżej 18 lat, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych. ##Ciasteczka - Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Ciasteczek używamy w celach:
a) zapewnić Ci dostęp do usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach,
b) udoskonalać nasze Witryny i usługi,
c) zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach,
d) lepiej przedstawiać nasze usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych,
e) oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.

W zależności od kryterium cookies można podzielić na różne rodzaje.

Ze względu na czas, przez jaki cookies są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak tylko do czasu przebywania na naszej Witrynie, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania ze strony;
b) stałe – przechowywane są na Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym
tj. np. telefonie, laptopie, czy tablecie, jednak przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Ciebie.

Ze względu na pochodzenie można wyróżnić następujące rodzaje ciasteczek:

Cookies własne (first party cookies) - cookies umieszczane bezpośrednio przez nas kiedy odwiedzasz Witryny

Cookies zewnętrzne (third-party cookies) Korzystając z naszych Witryn możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów, które świadczą na naszą rzecz usługi.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi wyróżniamy cookies:

Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których chcesz skorzystać.

Funkcjonalne - pozwalają nam na analizę w jaki sposób korzystasz z Witryny, np. w jakie linki klikasz i z jakich ustawień przeglądarki korzystasz,

Reklamowe/biznesowe - pozwalają nam lepiej oceniać efektywność naszych działań reklamowych i marketingowych. Te ciasteczka pochodzą od naszych partnerów, z których usług korzystamy w celu analizowania i śledzenia odwiedzin Witryny i efektywności stosowanych reklam. Nie dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z dostawcami tych usług z wyjątkiem danych zbieranych bezpośrednio przez ciasteczka reklamowe/biznesowe. Miej na uwadze, że dane zebrane w taki sposób mogą być połączone z danymi zebranymi w inny sposób przez naszych dostawców. Takie zewnętrzne przetwarzanie będzie podlegało politykom prywatności stosowanym przez naszych partnerów.

Poniżej znajdziesz opis ciasteczek z których korzystają nasze Witryny oraz jak możesz wyłączyć ich zastosowanie.

Nasze ciasteczka (ciasteczka niezbędne).

Ciasteczka te są ściśle związane z działaniem Witryny i pozwalają m.in. na prawidłowe wyświetlanie strony, logowanie się czy też umieszczanie zakupów w koszyku.

Opt-out: Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby nie wykorzystywała żadnych ciasteczek. Rezygnacja może mieć negatywny wpływ na działanie i funkcjonalności Witryny.

Google Analytics (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na ulepszenie Witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np. odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google, która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA umową o ochronie poufności (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie odpowiedniego poziomu ochrony danych
w odniesieniu do przetwarzania danych przez Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności
i ochrony danych) oraz Google Privacy Policy (regulamin prywatności).

Opt-out: Możesz ściągnąć i zainstalować w przeglądarce plugin pozwalający na wyłączenie ciasteczek Google Analytics. Plugin dostępny jest pod linkiem.

Google AdWords (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Nasze Witryny korzystają z Google AdWords w celu reklamy naszych produktów i usług w Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą wykorzystywane ciasteczka, które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o polityce prywatności Google kliknij tutaj.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Google Fit.

Nasze Witryny korzystają z usługi Google Fit w celu polepszenia jakości świadczonej Tobie usługi. Korzystanie z usługi Google Fit jest warunkowane wyrażeniem przez Ciebie zgody
na synchronizację danych z usługą Google Fit. Jeżeli wyrazisz zgodę na synchronizację danych, udostępnisz nam informacje o: formach Twojej aktywności takich jak bieganie, albo uprawianie innego sportu, medytacja, prace w ogrodzie czy sen; cechach swojego ciała takich jak procentowej ilości tkanki tłuszczowej w Twoim ciele, wzroście i wadze; tym ile płynów wypiłeś i żywność o jakich właściwościach odżywczych spożyłeś; w celach przygotowania dla Ciebie najbardziej odpowiedniej diety, śledzenia Twojej aktywności, kroków i punktów kardio
w aplikacji oraz monitorowania Twojego tętna w trakcie treningu.

Opt-out: W celu zaprzestania korzystania z usługi Google Fit możesz w każdej chwili wyłączyć synchronizację danych z poziomu profilu użytkownika w sposób wskazany tutaj.

Hotjar (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi Hotjar zapewnianej przez Hotjar Ltd. w celu lepszego zrozumienia Twoich potrzeb oraz optymalizacji świadczonych usług. Za pośrednictwem tej usługi możemy m. in. analizować czas jaki spędzasz na poszczególnych stronach, które linki zostały użyte, jakie czynności podejmowałeś na stronie oraz co się Tobie nie spodobało, co
z kolei pozwala nam na rozwój świadczonych usług zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Hotjar wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie pozwalające na zbieranie danych o Twoich zachowaniach i urządzeniach a w szczególności o adresach IP urządzeń (przechwytywane
i gromadzone wyłącznie w zanonimizowanej formie), wielkości ekranu urządzeń, rodzajach urządzeń (numery identyfikacyjne urządzeń), informacji o przeglądarce, Twoim położeniu geograficznym (z ograniczeniem do wskazania danego państwa), preferowanego języka,
w którym jest wyświetlana Witryna. Hotjar gromadzi te informacje w formie pseudonimizowanych profili. Ani Hotjar ani my nigdy nie wykorzystamy tych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie albo w celu dopasowania zebranych danych z innymi danymi Ciebie dotyczącymi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat zapoznaj się z Terms of Service and Privacy Policy usługi.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Opt-out i postępuj zgodnie
z instrukcjami.

Google DoubleClick (ciasteczka reklamowe/biznesowe).

Nasze Witryny korzystają z Google DoubleClick - ciasteczek pozwalających nam na kontrolowanie jak często dana reklama jest wyświetlana w przeglądarce, jak długo trwa jej wyświetlanie oraz przez jaki okres czasu reklama może pojawić się w przeglądarce. Na tej podstawie możemy oceniać skuteczność naszych reklam.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Google’s Ads Settings i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Vimeo (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi Vimeo zapewnianej przez Vimeo, Inc, która pozwala nam na udostępnianie Tobie w Witrynie nagrań wideo. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat zapoznaj się z Cookie Policy and Privacy usługi.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek kliknij w link Opt-out.

Snapchat (ciasteczka funkcjonalne).

Nasze Witryny korzystają z usługi Snapchat zapewnianej przez Snap Inc, - ciasteczek pozwalających oceniać skuteczność naszych reklam. Aby dowiedzieć się więcej na ich temat zapoznaj się z Cookie Policy and Privacy usługi.

Opt-out: W celu rezygnacji z tych ciasteczek skorzystaj z aplikacji Snapchat.

Facebook Pixel

Nasze Witryny korzystają z usługi Facebook Pixel zapewnianej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta pozwala nam na śledzenie Twojego zachowania po tym jak zobaczyłeś albo kliknąłeś w reklamę pochodzącą Facebooka. Ta usługa jest zaprojektowana w sposób pozwalający na ocenę wpływu reklam pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, i pomaga nam w ulepszaniu naszych przyszłych reklam. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebooka i mogą być łączone z Twoim facebookowym profilem, a następnie wykorzystane przez Facebooka w jego własnych celach reklamowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności Facebooka dostępnej tutaj. W związku z Facebook Pixel na Twoim urządzeniu może zostać umieszczone ciasteczko.

Opt-out: W celu wyłączenia Facebook Pixel kliknij w link Opt-out.

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera

W celu wyłączenia ciasteczek na urządzeniach mobilnych w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego kliknij w odpowiedni link poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Android iOS BlackBerry Windows Phone

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Witrynach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.plyouronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.
O uzyskanie dodatkowych informacji może również zwróci się bezpośrednio do nas lub naszego Inspektora Ochrony Danych.

Zmiany Polityki Prywatności i Cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn

Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.

Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności i Cookies: 14 grudnia 2022 r.

Copyright ©2022 Girache

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl